Cartec Vinyl TP-49Cartec Vinyl TP-49 är en conditioner till gummi- och plastdetaljer. Rengör och skyddar i en och samma applicering. Perfekt till kofångare, vinyltak, däck m.m. Återskapar de ursprungliga färgerna på plast, vinyl och gummidetaljer, utan att bli fet. efterlämnar en sidenmatt "nybilslook".

OBS! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.