Cartec Exterior Clean XLCartec Exterior Clean XL är en koncentrerad alkalisk multi rengöringsprodukt med flera användningsområden. Exterior Clean XL tar bort trafikfilm, fett, tectyl och insekter. Innehåller glansmedel. Ger ett tjockt skum och kan appliceras med lågtrycksspruta, mix- eller skumsystem.

-Effektiv rengöringseffekt och skonsam för metall, plast och lack.
- Avlägsnar enkelt insekter
- Kan även användas som motortvätt (1:5)

Blandning: 1:40 - 1:100
Verkningstid: 2 min
pH: 13
OBS! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon, orsakar allvarliga ögonskador.