Cartec Multidegreaser Extra



Lågaromatisk kallavfettning som effektivt tar bort asfalt, salt och olja på fordon. Kan användas på både våta och torra ytor och skadar ej lack, vinyl eller gummi. Spraya på, låt verka ca 2-5 minuter. Spola med kallt vatten. Undvik att spraya på varma ytor eller i direkt solljus.

Används som koncentrat och spädes ej.

OBS! Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.