VEIDEC Clear TapeDubbelhäftande tejp för permanent fastsättning från VEIDEC. Mycket hög vidhäftning. 1 mm tjock. Transparent.

Hög tålighet mot avfettning, kemikalier, UV-ljus och fukt. Ger ett utmärkt resultat på de flesta material. Perfekt för montering av skyltar, paneler, lister, spoilrar, emblem, reg.plåtar, backspeglar, hjulbalanseringsvikter. Aktiveras genom tryck. Hårt tryck ger optimal vidhäftning. Kan ersätta flytande limmer, nitning, svetsning.