VEIDEC Foam Zero Plus '22

Utsätt inte Er hälsa för allergi- och cancer risker när det finns alternativ med 100 % isocyanatfria fogningsarbeten. Foga utan krav på härdplastutbildning med Foam Zero Plus från VEIDEC!

Idealisk vid installation av fönster, dörrkarmar, tätning och fyllning av hålrum. Lätt att applicera utan okontrollerad efterexpansion. Flexibel fog som kan tryckas ihop efter härdning. Idealisk för djupa och vertikala fogar med Multi Speed Primer. Green World märkt produkt, miljö- och användarvänligt. Bedömd av Byggvarubedömning, BASTA och Sunda Hus.

Volym: 500 ml