VEIDEC Quick Glue '167Ett snabblimmande universellt CA-lim från VEIDEC som är transparent och mycket mångsidigt. Kan användas till många olika material och applikationer.

Ett sekundsnabbt lim för det flesta material, de flesta metaller, plaster, keramik och gummi. Limmar först efter ett par sekunder vilket ger tid till fixering. Mycket hög draghållfasthet - limfogen blir ofta starkare än basmaterialet. Ekonomiskt - ju tunnare lager, desto starkare fog. Transparent. En oumbärlig produkt för de flesta industrier och verkstäder.