VEIDEC Air Mix

Påfyllningsbar lufttrycksflaska från VEIDEC, max 10 bar.

Påfyllningsbar aerosolbehållare Ger lägre kostnader jämfört med traditionella aerosoler. Är enkel och snabb att återfylla. Ger miljöfördelar. Kan användas i olika positioner, perfekt i trånga utrymmen. Effektiv i arbetstryck mellan 4 till 10 bar. Ger säkrare hantering genom frånvaron av brandfarliga drivgaser. Är mycket tålig och hållbar.