VEIDEC Duo Clean '17VEIDEC Duo Clean är ett kraftfullt VOC-fritt naturligt rengöringsmedel som kombinerar vattenbaserade och effektiva ytaktiva ämnen med förnyelsebara fruktoljor. Duo Clean är en idealisk ersättare till traditionella petroleumbaserade rengöringsmedel. Miljö- och användarvänlig - 0% VOC!

VEIDEC Duo Clean rengör ytterst effektivt ytor från fett, olja, sot, smörjpasta, grafit, gummi, bitumen, vax, proteiner etc. NSF-klassad A1 för användning vid livsmedelsproduktion.

VEIDEC Duo Clean blandar sig inte med olja, kan med andra ord ge rengöring i tvättstationer utan att olja och fett tillförs.

Använd Duo Clean tillsammans med en Foam Lance, då bildas ett kraftigt skum som ger lång verkningstid och låg förbrukning. Idealisk för att rengöra kakel i badrum eller varför inte sot efter en brand?
Ska du använda Duo Clean till fordonsrengöring regelbundet? Då passar den perfekt i blandningar mellan 1:5 upp till 1:20.

Du använder även samma produkt till rengöring av alger, svamp, mögel. 

Duo Clean kan spädas upp till 1:50 med marginell effekt på rengöringen.

1 kartong av 1L = 12 st