VEIDEC Easy Off '140VEIDEC Easy Off löser och mjukar upp rester av lim mycket effektivt från fordon, släp, fönster m.fl. hårda ytor. 

Obefintlig avdunstning - obegränsad verkningstid - låg förbrukning - låga kostnader. Användningsbar på många ställen. Perfekt tillsammans med Red Scraper, Pro Razor och Super Sponge Cleaner. Lämnar en yta som enkelt torkas av eller tas bort med Super Foam och Micro Max. Obs! Vid osäkerhet - testa alltid underlagets tålighet först.

Kemväxling - utmärkt ersättningsprodukt till de vanliga lösningsmedlen. Framställd av förnyelsebara ämnen och biologiskt nedbrytbar. Green World klassad.

VEIDEC Easy Off from VEIDEC.