Steinel temperaturscanner till 2120/2320

1 019 kr

Inkl. moms

Full temperaturkontroll utan risk för skador. HL Scan registrerar temperaturen på arbetsobjektets yta vid användning av en varmluftspistol. 
Om lämplig temperatur över- eller underskrids ljuder en signal. Dessutom signaliserar displayen om ytan på arbetsobjektet är för varm eller för kall. Röd belysning betyder "för varm", grön "perfekt temperatur" och blå "för kall". HL Scan kan monteras på varmluftspistolerna 2120 och 2320. 
Toleransområdet för varningen kan ställas in individuellt. Den optiska och akustiska varningssignalen kan vid behov avaktiveras.